top of page

​Phù hợp với công việc phù hợp của bạn trong tuyển dụng giữa sự nghiệp

​Bạn có thể chọn nút để kiểm tra các mục bạn quan tâm.

特別な価値をあなたのデザイン(アイデア)で完成させます。

​ものつくりが好きだ。

​デザインが好きだ。

​夢を作るのが好き。

​誰かの役に立つようになりたい。

​リーダーとして取り纏める事が好き。

​お金を稼ぐことが好き。

​トレンドを組み合わせてものつくりがしたい。

​いろんな不を解消したい。

技能、​技術を高めていきたい。

頭で考えることが好き。

​体を使うことがすき。

新規事業を起こして代表になりたい。

​志をもって物事に取り組みたい。

​品質を高めていきたい。

​弟子を育立てのれん分けしたい。

仕事の​時間をコントロールしたい。

​経営の勉強をしたい。

​Đang phỏng vấn trực tuyến​

Cảm ơn bạn đã gửi

​Bấm vào đây để xem sơ yếu lý lịch, công việc, v.v.

Tải lên
bottom of page